Kowalow

 nasza genealogia

Nędza (Verwandt-moikrewni.pl)Informacje o źródle

  • Tytuł Nędza (Verwandt-moikrewni.pl) 
    Autor Krzysztof Nędza 
    ID źródła S3 
    Tekst Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. 
    Link do Żyjący