Kowalow

 nasza genealogia

Florian Kryski h. Prawdzic

mężczyzna 1550 -


Pokolenia:      Standardowy    |    Pionowo    |    Kompaktowy    |    Boks    |    Tekst    |    Rodowód    |    Wykres kołowy    |    Media    |    PDF

Pokolenie: 1

 1. 1.  Florian Kryski h. Prawdzic urodzony(a) 1550 (synem Jakub Kryski h. Prawdzic).

  Florian — Anna Wichrowska. Anna urodzony(a) 1560. [Arkusz rodzinny]

  Dzieci:
  1. Zofia Kryska h. Prawdzic

Pokolenie: 2

 1. 2.  Jakub Kryski h. Prawdzic urodzony(a) 1520 (synem Jan Kryski h. Prawdzic oraz Anna Lasocka h. Dołęga).
  Dzieci:
  1. 1. Florian Kryski h. Prawdzic urodzony(a) 1550.


Pokolenie: 3

 1. 4.  Jan Kryski h. Prawdzic urodzony(a) 1470, Krysko (synem Ninogniew Kryski oraz Anna Boglewska).

  Jan — Anna Lasocka h. Dołęga. Anna (córką Jan Lasocki h. Dołęga oraz Anna Kucharska h. Godziemba) urodzony(a) 1470, Lasocin. [Arkusz rodzinny]


 2. 5.  Anna Lasocka h. Dołęga urodzony(a) 1470, Lasocin (córką Jan Lasocki h. Dołęga oraz Anna Kucharska h. Godziemba).
  Dzieci:
  1. Stanisław Kryski h. Prawdzic urodzony(a) 1500, Krysko.
  2. Rosław Rosłaniec Kryski h. Prawdzic urodzony(a) 1500; zgon 1556.
  3. Erazm Kryski h. Prawdzic urodzony(a) , Krysko.
  4. Ninogniew Kryski h. Prawdzic urodzony(a) , Krysko.
  5. Józef Kryski h. Prawdzic urodzony(a) , Krysko.
  6. Marcin Kryski h. Prawdzic urodzony(a) , Krysko.
  7. Anna Kryska h. Prawdzic urodzony(a) , Krysko.
  8. Dorota Kryska h. Prawdzic urodzony(a) , Krysko.
  9. Elżbieta Kryska h. Prawdzic
  10. Jerzy Kryski h. Prawdzic
  11. 2. Jakub Kryski h. Prawdzic urodzony(a) 1520.


Pokolenie: 4

 1. 8.  Ninogniew Kryski urodzony(a) 1440; zgon 1507.

  Ninogniew — Anna Boglewska. Anna urodzony(a) , Boglewice. [Arkusz rodzinny]


 2. 9.  Anna Boglewska urodzony(a) , Boglewice.
  Dzieci:
  1. Dorota Kryska urodzony(a) 1500.
  2. 4. Jan Kryski h. Prawdzic urodzony(a) 1470, Krysko.

 3. 10.  Jan Lasocki h. Dołęga urodzony(a) , Lasocin.

  Jan — Anna Kucharska h. Godziemba. Anna urodzony(a) , Kuchary. [Arkusz rodzinny]


 4. 11.  Anna Kucharska h. Godziemba urodzony(a) , Kuchary.
  Dzieci:
  1. Wawrzyniec Lasocki h. Dołęga urodzony(a) 1490.
  2. 5. Anna Lasocka h. Dołęga urodzony(a) 1470, Lasocin.
  3. Stanisław Lasocki h. Dołęga